PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Applied Mechanics and Materials10.4028/www.scientific.net/amm.217-219.11352012217-2191135-1140Effect of MnCO3 on ZnO-Pr6O11-Co2O3-Cr2O3 Varistor CeramicsMing Zhao, Meng Zhang, Yu Shi, Zhi Long Wanghttps://www.scientific.net/AMM.217-219.1135.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.633.3082014633308-312Effect of Pr6O11 Doping on the Microstructural and Electrical Properties of ZnO-Pr6O11-Co3O4-Cr2O3-SnO2 VaristorsXiu Li Fu, Hai Feng, Zhi Jian Penghttps://www.scientific.net/KEM.633.308.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.687.3272011687327-332Microstructure and Dielectric Properties of Ba0.6Sr0.4TiO3 Ceramics Co-Doped Al2O3-MgOGuo Xin Hu, Feng Gao, Xiao Cao, Liang Liang Liuhttps://www.scientific.net/MSF.687.327.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.789.28201478928-31Effect of Dysprosium Content on the Magnetic Properties of Nanocrystalline (Pr0.25Nd0.75)10-xDyxFe82Co2B6 AlloysHe Wei Ding, Chun Xiang Cui, Ji Bing Sunhttps://www.scientific.net/MSF.789.28.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.216.5632011216563-567Effect of Er2O3 on the Microstructure and Electrical Properties of (Er, Ta)-Doped Tio2 Capacitor-Varistor CeramicsTian Guo Wang, Qun Qin, Dong Jian Zhouhttps://www.scientific.net/AMR.216.563.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.621.58201262158-61Effect on the Microstructure and Properties of WC-10% Co Alloy Co-Doped with NbC and Cr3C2Hao Yu, Wan Ni Li, Xian Quan Jiang, Peng He Jiaohttps://www.scientific.net/AMR.621.58.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.1004-1005.33020141004-1005330-334Preparation and Optical Properties of Er3+-Yb3+ Co-Doped ZnO-B2O3- SiO2 -TiO2Transparent Glass-CeramicsQin Lei Wei, Xiang Yu Zou, Hong Bo Zhang, Chun Hui Suhttps://www.scientific.net/AMR.1004-1005.330.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.146-147.15742010146-1471574-1577Preparation and Thermal Properties of P2O5 Doped Li2O-Al2O3-SiO2 Glass-CeramicsZhuo Hao Xiao, Jian Er Zhou, Wen Yan Luohttps://www.scientific.net/AMR.146-147.1574.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.936.3152014936315-321Effect of Cu,Cr Co-Doped on Structure and Magnetic Properties of Sm2Co17 Alloy FilmsCan Wang, Qing Qing Fang, Dang Dang Wang, Jin Jin Yang, Jin Guang Lihttps://www.scientific.net/AMR.936.315.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.228-229.8042011228-229804-808Thermoelectric Characteristics of Pb- and La-Doped Bi2Ba2Co2OY CeramicsHao Shan Hao, Hai Peng Yu, Li Min Zhaohttps://www.scientific.net/AMR.228-229.804.pdf