PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.132-136.1251997132-136125-128Hydrothermal Synthesis and Properties of BaTiO3 Powder Destined for PTCR CeramicsS. Urek, Miha Drofenikhttps://www.scientific.net/KEM.132-136.125.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.301.2512006301251-256Dielectric Measurement of BaTiO3 Powder and Its Statistical AnalysisTakashi Sekine, Takuya Hoshina, Song Min Nam, Hiroaki Yasuno, Hirofumi Kakemoto, Satoshi Wada, Takaaki Tsurumihttps://www.scientific.net/KEM.301.251.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.908.63201490863-66Preparation and Dielectric Property of Al2O3 Surface Coating Modified BaTiO3/Polyimide Composite FilmYa Jun Wang, Xiao Juan Wu, Chang Gen Fenghttps://www.scientific.net/AMR.908.63.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.873.1582013873158-163The Hydrothermal Synthesis of BaTiO3 Nanotubes Arrays with Good Electrical PropertyJie Yang, Li Jie Wang, Xiang Yun Deng, Jian Shao, Yang Shan Sun, Xing Gang Houhttps://www.scientific.net/AMR.873.158.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.222.2752011222275-278Nonlinear Optical Susceptibility of Tetragonal BaTiO3Arnis Gulbishttps://www.scientific.net/AMR.222.275.pdf
Applied Mechanics and Materials10.4028/www.scientific.net/amm.700.1412014700141-147Template-Free Hydrothermal Synthesis of Octahedral Fe3O4 Microcrystals and its Magnetic PropertyLi Li, A Juan Yue, Jun Lianghttps://www.scientific.net/AMM.700.141.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.148-149.14972010148-1491497-1500Synthesis of Nanosized Ag0.9Na0.1(Nb0.7Ta0.3)O3 Ceramic Powder and Investigation on its PropertyYu Qing Yan, Yu Gang Wenhttps://www.scientific.net/AMR.148-149.1497.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.512-515.11602012512-5151160-1164Synthesis and Characterization of BaTiO3-(Bi0.5Na0.5)TiO3 Solid Solution Based Dielectric CeramicsGuo Feng Yao, Xiao Hui Wang, Long Tu Lihttps://www.scientific.net/KEM.512-515.1160.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.194-196.1092011194-196109-112Synthesis and Dielectric Properties of Ba(Ti,Y)O3 Solid Solutions to Ba3Ti2YO8.5-BaTiO3 CompositesMin Huang, Yun Wu Wanghttps://www.scientific.net/AMR.194-196.109.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.566.2812013566281-284Preparation and Dielectric Property of BaTiO3 Nanoparticles by Salt-Assisted Spray PyrolysisNobutaka Shimizu, Kenichi Myoujin, Takayuki Kodera, Takashi Ogiharahttps://www.scientific.net/KEM.566.281.pdf