Filled Skutterudites: from Single to Multiple Filling
Lili Xi, Wenqing Zhang, Lidong Chen, Jihui Yang
J. Korean Ceram. Soc. 2010;47(1):54     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2010.47.1.054
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ultrahigh thermoelectric power factor achieved in Yb filled CoSb3 skutterudites through additional Al doping
Xiaohui Pang, Mingkai He, Fudong Zhang, Beiquan Jia, Weishuai Wang, Xiaofang Cao, Mingzhen Song, Xiaolian Chao, Zupei Yang, Di Wu
Chemical Engineering Journal.2024; 481: 148457.     CrossRef
Key properties of inorganic thermoelectric materials—tables (version 1)
Robert Freer, Dursun Ekren, Tanmoy Ghosh, Kanishka Biswas, Pengfei Qiu, Shun Wan, Lidong Chen, Shen Han, Chenguang Fu, Tiejun Zhu, A K M Ashiquzzaman Shawon, Alexandra Zevalkink, Kazuki Imasato, G. Jeffrey Snyder, Melis Ozen, Kivanc Saglik, Umut Aydemir,
Journal of Physics: Energy.2022; 4(2): 022002.     CrossRef
High pressure synthesis and thermoelectric properties of Ba-filled CoSb3 skutterudites
Yulong Kang, Fengrong Yu, Chen Chen, Qian Zhang, Hao Sun, Long Zhang, Dongli Yu, Yongjun Tian, Bo Xu
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2017; 28(12): 8771.     CrossRef
Investigation of skutterudite MgyCo4Sb12: High pressure synthesis and thermoelectric properties
Jianqing Yang, Long Zhang, Yadi Liu, Chen Chen, Jianghua Li, Dongli Yu, Julong He, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, Bo Xu
Journal of Applied Physics.2013;[Epub]     CrossRef
Thermoelectric properties of Bi-added Co4Sb12skutterudites
R C Mallik, R Anbalagan, K K Raut, A Bali, E Royanian, E Bauer, G Rogl, P Rogl
Journal of Physics: Condensed Matter.2013; 25(10): 105701.     CrossRef
p-Type skutterudites RxMyFe3CoSb12 (R, M = Ba, Ce, Nd, and Yb): Effectiveness of double-filling for the lattice thermal conductivity reduction
Ruiheng Liu, Jiong Yang, Xihong Chen, Xun Shi, Lidong Chen, Ctirad Uher
Intermetallics.2011; 19(11): 1747.     CrossRef